> Juridische mededeling

Juridische mededeling
Pazo Moreda

Juridische mededeling

In overeenstemming met de informatieplicht die is vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische handel, worden hieronder de volgende gegevens weergegeven: de bedrijfseigenaar van https://www.eurostarshotels.com is Agincourt 2008, S.L. Gevestigd te Calle Princesa nr. 58, 08003, Barcelona, geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona deel 40703, folio 196, blad B-372183 en met CIF-nummer B – 64930910. Het telefoonnummer is 93 268 10 10. Het e-mailadres is: info@eurostarshotels.com. Voor meer contactvormen ga naar onze hoofdcontactpagina

De broncode, grafische ontwerpen, informatie en inhoud die op deze website verschijnen, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten van EUROSTARS HOTELS of, in voorkomend geval, eigendom van derden en personen en kunnen niet zonder schriftelijke toestemming door EUROSTARS HOTELS of de gepatenteerde entiteiten worden gebruikt.

De gebruiker kan het materiaal dat hier verschijnt alleen gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, op voorwaarde dat het alle rechten op intellectueel eigendom, industrieel eigendom en andere eigendomsrechten respecteert, en daarom de reproductie of enig ander type van gebruik voor commerciële doeleinden of om deel te nemen aan illegale activiteiten; zijn distributie, verspreiding, evenals de wijziging, wijziging, decompilatie of opslag voor welk doel dan ook strikt verboden is.

EUROSTARS HOTELS en de eerder genoemde eigenaars zullen de schending van de vorige voorwaarden en elk ongeoorloofd gebruik van de gepresenteerde inhoud vervolgen door alle civiele en strafrechtelijke acties dienovereenkomstig uitvoeren.

Onze website vormt geen of kan niet worden gezien als een aanbeveling of promotie van de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van een hotel. De classificatie van hotels door sterren, gemaakt in overeenstemming met internationale conventies, biedt niet-bindende informatie over de categorie van het hotel. De classificatie die wordt gebruikt in EUROSTARS HOTELS is gebaseerd op de beoordeling door de hotels zelf, die is geverifieerd door EUROSTARS HOTELS volgens zijn eigen evaluatiesysteem, en de ervaringen van zijn klanten. Aanvullende informatie en beschrijvingen van de hotels zijn ook gebaseerd op de informatie die door het hotel zelf wordt verstrekt.

Gegevensbescherming

Als gevolg van het surfen op het web en het invullen van de formulieren op de website, accepteert de gebruiker dat de persoonlijke gegevens die door hem worden verstrekt of die in de toekomst via een dergelijke service worden verstrekt, onderhevig zijn aan verwerkingsgegevensbestanden van persoonlijke aard van HOTUSA en groepsmaatschappijen (inclusief HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, CIF A08452567, HOTUSA HOTELS SA, CIF A60156502 en EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, CIF B64930910 en andere HOTUSA-bedrijven), inclusief het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van cookies en functies die door derden worden aangeboden.Doel van de behandeling, rechtsgrond en ontvangers van de informatie

De gegevens worden gebruikt om:
• De werking van de website toe te staan en toegang te geven tot gebieden voor geregistreerde gebruikers
• De verzoeken van gebruikers via webformulieren (contact, enz.) te registreren en behandelen
• HOTUSA-diensten te leveren en beheren, reserveringen verwerken en producten en diensten verzamelen via groeps- of gekoppelde websites, callcenters, mobiele communicatiesystemen op basis van GSM-, GPRS- of UMTS-technologieën; incidenten en klachten te beheren
• De deelname aan loyaliteitsprogramma's beheren
• Abonnement op de HOTUSA-nieuwsbrief, advertenties en andere commerciële promoties per e-mail, sms, mms of een ander vergelijkbaar medium van HOTUSA
• Kwaliteitsonderzoeken uit te voeren
• Wedstrijden uit te voeren
• Om te soliciteren bij HOTUSA
• Webanalyses en statistieken uit te voeren
• Functies van derden (Google Maps, etc.) op te nemenOp de website te surfen en toegang te krijgen tot gebieden voor geregistreerde gebruikers
• Doel: de nodige gegevens voor het aanbieden van online diensten worden behandeld, inclusief de registratie van IP-adressen, bezochte pagina's en toegangsdatum, evenals informatie over de gebruikersterminal. De gegevens worden ook verwerkt voor doeleinden van beveiliging en webverbetering.
• Legitimatie: de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden van online diensten; toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSADe levering van alle gegevens die vereist zijn voor de registratie als gebruiker is verplicht, tenzij anders aangegeven in het registratieformulier, en HOTUSA kan de registratie weigeren aan de geïnteresseerde partij die dergelijke gegevens niet verstrekt.Gebruik van webformulieren
• Doel: voldoen aan de verzoeken via de webformulieren. • Legitimatie: uitdrukkelijke toestemming bij het gebruiken en verzenden van het formulier. • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA en andere bedrijven die betrokken zijn bij het leveren van de gevraagde dienstenDienstverlening
• Doel: verlenen van diensten, waaronder het beheer van hotelreserveringen en betaling. elektronisch verzenden van informatie over de diensten van HOTUSA . • Legitimatie: uitvoering van het contract of het verlenen van de dienst. • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA en andere bedrijven die betrokken zijn bij het verlenen van de gevraagde diensten, inclusief de gevraagde hotelinstellingenLoyaliteitsprogramma's
• Doel: deelnemen aan de loyaliteitsprogramma's van HOTUSA (Star Traveler, Corporate en andere). elektronisch verzenden van informatie over de diensten van HOTUSA . Zakelijke informatie aanpassen op basis van het profiel of de locatie. • Legitimatie: uitvoering van het loyaliteitsprogramma; toestemming • Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAAbonnement op de HOTUSA-nieuwsbrief, verwijzing van reclame en andere commerciële promoties
• Doel: informatie verzenden over HOTUSA-diensten, per e-mail, sms, mms of op gelijkaardige wijze
• Legitimatie: bestaan van een eerdere contractuele relatie; toestemming
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAKwaliteitsonderzoek
• Doel: de mening van de klanten kennen en hun opmerkingen verwerken.
• Legitimatie: het maakt deel uit van de uitvoering van het contract of de levering van de dienst.
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA, kwaliteitsafdelingenWedstrijden
• Doel: wedstrijden organiseren om HOTUSA, zijn vestigingen en merken te promoten. Mededeling van de winnaars en uitreiking van prijzen, indien van toepassing.
• Legitimatie: uitvoering van de wedstrijd, inclusief de publicatie van het winnende werk (bijvoorbeeld foto- en literaire prijsvragen) en de auteur volgens de regels van deelname.
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSA. Websites, sociale netwerken en communicatiemiddelen waar de winnaars worden gepubliceerd.Om te soliciteren bij HOTUSA
• Doel: deelnemen aan de huidige en toekomstige selectieprocessen van HOTUSA en zijn vestigingen, de kandidaat beoordelen
• Legitimatie: toestemming, essentieel om de status van kandidaat te behouden
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSAWebanalytica
• Doel: weten hoe de website wordt doorzocht, bereikt en gebruikt door het publiek. Ze kunnen betrekking hebben op het verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres, de locatie van de verbinding, informatie over de navigatiesoftware of -hardware, enz.
• Legitimatie: toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: bedrijven en vestigingen van HOTUSADoor derden geleverde functies
• Doel: functies opnemen die door derden zijn geleverd, zoals kaarten, analyses, sociale knoppen, Zendesk-chatwidget, enz.
• Legitimatie: toestemming, uitgedrukt door het gebruik van de website
• Ontvangers en overdrachten: De functies van derden leggen een directe verbinding tot stand tussen de browser van de gebruiker en de internetdomeinen van derden, waardoor het downloaden en uitvoeren van de functie mogelijk is, inclusief van pagina's buiten de Europese Economische Ruimte.Deze website integreert functies van Google Inc, zoals Google Analytics en Google Maps. Door deze website te gebruiken, machtigt de gebruiker de verwerking van zijn gegevens door Google in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid: https://policies.google.com/privacyNauwkeurigheid van de gegevens

De gebruiker moet de formulieren invullen met echte, exacte, volledige en actuele gegevens. De gebruiker zal geen gegevens invoeren die overeenstemmen met een andere persoon; HOTUSA zal veronderstellen dat de gegevens zijn verstrekt door de eigenaar ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die enige persoon zou kunnen veroorzaken vanwege de voltooiing van het formulier met gegevens met betrekking tot een andere persoon.Rechten van toegang, rectificatie, schrapping, oppositie en andere

De eigenaar van de gegevens heeft te allen tijde het recht om de gegevens die hem aangaan te openen, te corrigeren en te verwijderen, en om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de wetgeving inzake gegevensbescherming. U hebt ook het recht om het volgende te vragen: de overdraagbaarheid van uw gegevens, de herroeping van de toestemming die in uw geval is gegeven en de beperking van de behandeling.


De eigenaar van de gegevens kan deze rechten uitoefenen door te schrijven naar HOTUSA (referentie GEGEVENSBESCHERMING) C/MALLORCA 351 08013 Barcelona (Spanje), deze aanvraag moet een ondertekend verzoek bevatten met vermelding van de gevraagde actie en een fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort.


De eigenaar van de gegevens kan zich ook verzetten tegen de ontvangst van commerciële e-mails, door een e-mail te verzenden vanaf het adres dat u wilt opzeggen naar e-marketing@hotusa.com.


De eigenaar van de gegevens kan, indien hij meent dat de verwerking van zijn gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, een klacht indienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.Afgevaardigde van gegevensbescherming

Voor elke vraag in verband met de behandeling van de gegevens die door HOTUSA worden gemaakt, kan de betrokken persoon contact opnemen met de afgevaardigde van gegevensbescherming door een brief te sturen naar: Afgevaardigde van gegevensbescherming HOTUSA. C/Mallorca 351, 08013 Barcelona, SpanjeMinderjarigen

Het gebruik van de HOTUSA-webdiensten voor personen jonger dan 18 jaar is verboden.


Ontvangers en internationale gegevensoverdracht

De gebruiker wordt erop gewezen dat HOTUSA, voor het inhuren van producten en diensten, noodzakelijkerwijs de persoonlijke gegevens van de gebruiker moet meedelen aan de leveranciers van de producten en diensten die door de gebruiker zijn gekozen.


Met betrekking tot diensten en vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen de gegevens die nodig zijn om zich in te schrijven en diensten te verlenen, onderworpen zijn aan internationale gegevensoverdracht, ook aan landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die vergelijkbaar is met de Europese wetgeving.


Met betrekking tot GRUPO HOTUSA zijn de volgende bedrijven inbegrepen: CITADEL SL, EUROSTARS HOTEL COMPANY SL, EXE HOTELS SL, FAMILIA HOTELS SL, HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, HOTELIUS SL, HOTUSA HOTELS SA, IGM WEB SL, KEYTEL SA , MUCHOHOTEL SA, RESTEL SA, ROOMLEADER SL, ROOMTRADE SL, ROSEUS HOTELS SL.Gegevensbeveiliging

HOTUSA heeft een van de veiligste technologieën op het gebied van gegevensbescherming van uw kredietkaart. Het voldoet ook aan alle internationale normen die het onderwerp bepalen. Alle secties van HOTUSA waar we gevoelige informatie vragen, maken gebruik van het SSL-communicatieprotocol. Dit betekent dat de informatie die via internet van uw computer naar onze server wordt overgedragen, gecodeerd wordt, waardoor de informatie onleesbaar wordt voor buitenstaanders. Deze technologie zorgt ervoor en garandeert dat uw gegevens op geen enkele manier kunnen worden onderschept, gemanipuleerd of geïmiteerd. Op deze manier is betalen via internet nu net zo veilig als een directe aankoop.Wat betekent SSL?

SSL (Secure Socket Layer) is een standaardbeveiligingstechnologie voor internet. Past een versleutelingssysteem (codering) toe dat maximale vertrouwelijkheid van de aan ons verzonden gegevens biedt. Dit voorkomt illegale invoer of onderschepping in een systeem terwijl de gegevens op het internet circuleren. Voor een betere beveiliging worden deze gegevens opgeslagen in een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall in continue bewaking.